Ιδιότητες

     - Ανθεκτικότητα στην απόξεση και στις κρούσεις

     - Στιβαρότητα

     - Ανθεκτικότητα στην υγρασία

    - Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

    - Εξαιρετικές ακουστικές ιδιότητες

    - Ακαυστότητα

 

Διαστάσεις και ακμές

Πάχος: 10 / 12.5 / 15/ 18 mm

Πλάτος: 1000 / 1200 mm

Μήκος: 1500/2000/2800/3000 mm

Aκμές:  SK, VT

Οι ινογυψοσανίδες Vidiwall παράγονται με ορθογώνιες ακμές SK ή φρεζαριστές ακμές VT ανάλογα με την τεχνική αρμολόγησης.

Οι ινογυψοσανίδες Vidiwall παράγονται με τέσσερεις ορθογώνιες ακμές 4SK, δύο κατά πλάτος ορθογώνιες ακμές και δύο κατά μήκος φρεζαριστές 

ακμές 2SK/2VT, και τέσσερς φρεζαριστές ακμές 4VT

 

Πεδίο εφαρμογής

Μη φέρουσες εσωτερικές τοιχοποιίες και επενδύσεις σε μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό. Για κατοικίες και χώρους υψηλής κυκλοφορίας ατόμων, όπως σχολεία, νοσοκομεία, εμπορικά 

κέντρα, σωφρονιστήρια κλπ.Ηχομονωτικές εσωτερικές τοιχοποιίες, επενδύσεις και οροφές. Πυράντοχες κατασκευές. Επενδύσεις σε φέρουσες τοιχοποιίες ξύλινων προκατασκευών.

Εσωτερικές τοιχοποιίες σε υγρούς χώρους (Άνθυγρη Vidiwall HI). Εσωτερικές τοιχοποιίες μεγάλου ύψους