Ειδικός Χάλυβας Επιφανειακής Βαφής

Ο τύπος DIN 15 CrNi 6 είναι ειδικός χρωμιονικελιούχος χάλυβας ενανθράκωσης - επιφανειακής βαφής, άριστης ποιότητας.

Επιφάνεια Πυρήνας

Σκληρότης

Brinell

Σκληρότης

Brinell

Όριο Διαρροής

Kg/mm2

Όριο Θραύσης

Kg/mm2

Επιμήκ. L=5d

%

Στένωση

%

Δυσθρ/τότης Δοκίμιο DKM

Kgm/cm2

600 - 670 345 - 415 65 90 - 120 9 40 8