Σίδερα Στρογγυλά-Τετράγωνα-Εξάγωνα

Πάχος Thickness

Χιλ/στά mm

Πάχος Thickness

Χιλ/στά mm

Πάχος Thickness

Χιλ/στά mm

3 38 190
3,5 40 200
4 41 210
4,5 42 220
5 44 230
6 46 240
7 48 250
8 50 260
9 52 270
10 55 280
11 56 290
12 58 300
13 60 310
14 65 320
15 70 330
16 75 340
17 80 350
18 85 360
19 90 370
20 95 380
21 100 400
22 105 410
23 110 420
24 115 430
25 120 440
26 125 450
27 130 460
28 135 470
29 140 480
30 150 490
32 160 500
34 170  
36 180