Ταφ

Διαστάσεις

Πλάτος & πάχος

20 x 3
25 x 3
25 x 3,5
30 x 3
30 x 4
35 x 4
35 x 4,5
40 x 4
40 x 5
45 x 5
45 x 6
50 x 5
50 x 6
60 x 7
70 x 8
80 x 9
90 x 10
100 x 11
120 x 13
Λέξεις κλειδιά: