Χάλυβες Καλιμπρέ

Ο τύπος χάλυβα καλιμπρέ χρησιμοποιείται είτε σε ανοπτημένη κατάσταση είτε κατόπιν βαφής και επαναφοράς (βελτιώσεως) ανάλογα την καταπόνηση των κατασκευαζόμενων τεμαχίων. 

Προσφέρεται συνήθως σε ανοπτημένη κατάσταση με μέγιστη σκληρότητα 150 brinell (όριο θραύσης μέχρι 37 Kg/mm2).

Γενικά χρησιμοποιείται γιο την κατασκευή τεμαχίων σε μέτριες καταπονήσεις. Λόγω της πολύ καλής στιλπνότητας της επιφάνειας χρησιμοποιείται και για άξονες ρουλεμάν.