Φύλλα/Ταινίες STUCCO

Κράματα

1050, 1100, 1200, 3003, 3105 και 5005.

Πάχος

0.40 mm έως 1.2 mm 

Τα προϊόντα αυτά παραδίδονται και βαμμένα.

Λέξεις κλειδιά: