Λαμαρίνες Μπακλαβωτές & Κριθαρωτές

Λαμαρίνες Μπακλαβωτές & Κριθαρωτές ποιότητας ST 37-2.

Πάχος

2-10 mm 

 

Διαστάσεις

 1000x2000 mm

1250x2500 mm

1500x3000 mm