Λαμαρίνες Ναυπηγικές

Λαμαρίνες Ναυπηγικές ποιότητας GRADE Α - ΑΗ 36 - ΕΗ 36

Πάχος

5-100 mm

 

Διαστάσεις

1500 x 6000 mm
1800 x 6000 mm
2000 x 6000 / 8000 mm
2200 x 6000 mm
2300 x 6000 / 8000 mm
2500 x 6000 / 8000 / 10000 mm
3000 x 6000 / 12000 mm
Λέξεις κλειδιά: