Λαμαρίνες Σκεπής Κυματοειδείς

ΠΑΧΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΡΟΣ / ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ ΒΑΡΟΣ Μ2 ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΗ
0.30mm  915 mm    836 mm 760 mm 2,155 kg 2,835 kg
0.35mm  915 mm    836 mm 760 mm 2,514 kg 3,308 kg
0.40mm  915 mm 836 mm 760 mm 2,873 kg 3,780 kg
0.45mm  915 mm 836 mm 760 mm 3,232 kg 4,253 kg
0.50mm  915 mm 836 mm 760 mm 3,592 kg 4,726 kg
0.50mm  915 mm 915 mm 760 mm 4,310 kg 5,671 kg

-Μήκος L: απεριόριστο

-Ανοχές διαστάσεων: κατά DIN 59231

-Τα βάρη του πίνακα αφορούν γαλβανισμένο υλικό. Το βάρος του αλουζίνκ παρουσιάζει απόκλιση έως 4% ενώ του προβαμμένου +4%.