Θερμομονωτικό πάνελ πλαγιοκάλυψης

Το Θερμομονωτικό πάνελ Πολυουρεθάνης Πλαγιοκάλυψης είναι ένα σύνθετο αυτοφερόμενο δομικό στοιχείο αποτελούμενο από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των οποίων υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με απαίτηση θερμομόνωσης. Παράγεται με κρυφή ή φανερή στήριξη ανάλογα με τις αποστάσεις των μηκίδων και τις ανάγκες του κάθε έργου.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ διατίθεται σε πάχη από 0.40 mm - 0.75 mm. Έγχρωμος γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας με οργανική επίστρωση Super Polyester 25/Ε. Επίσης κατόπιν παραγγελίας: οργανικές επιστρώσεις  Plasticol (PVC) ή PVDF, THD σε διέφορα πάχη.

Μεταλλικές επιστρώσεις Galfan (Zn-AL), GALVALIA (Fe-Zn) και ALUSI (AL-Si) και EZ.

Άλλα υλικά: ΙΝΟΧ (ανοξείδωτος χάλυβας) και αλουμίνιο λείο.Stucco, έγχρωμο.

Τεχνικές Προδιαγραφές Αφρού Πολυουρεθάνης 

  • DIN 18807 / NFP 34205, EN 10169 
  • EN 10142 / 90 A1/95 
  • EN 10147 / 91 A1/95 
  • NFP 34-301 και EN 10169

Ανοχές ΕΝ 10143

Πυκνότητα 40 ±2 kg/m3  EN ISO 845

  • Συντελεστής θερμικής αγωγ/τας (λ) @240c  0,020 ± Wm2  0C DIN 18164 
  • Θλιπτική αντοχή με συμπίεση 10%    0.2 Mpa DIN 53421 
  • Συμπεριφορά σε πυρκαγιά Β3 ή Β2  DIN 4102 
  • Ποσοστό κλειστών κυψελών 92-95%