Αλυσίδες

Αλυσίδα VIP

  • Ανυψώνει 25% μεγαλύτερο φορτίο σε σύγκριση με τις κοινές αλυσίδες (πχ. GRADE 80) 
  • Κάθε κρίκος της είναι ελεγμένος ηλεκτρονικά.
  • 40% ελαφρύτερη από την αλυσίδα GRADE 80. 
  • Συντελεστής ασφαλείας 4:1 
  • Διαθέτει καλίμπρα μέτρησης των κρίκων κάνοντας εφικτό τον περιοδικό έλεγχο από τον εργαζόμενο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση της. 
  • Συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας του οίκου RUD. 
  • Κάθε τύπος αλυσίδας RUD έχει τα δικά του εξαρτήματα.
Λέξεις κλειδιά: