Ναυτιλιακά εξαρτήματα γαλβανιζέ

 Γάντζος με ασφάλεια (κύκλος)

1/2 Τ
3/4 Τ
1 Τ
1 1/2Τ
Τ
3 Τ
5 Τ
7 1/2 Τ

 Γάντζος ασφάλειας με στριφτάρι

3/4 Τ

1 Τ
1 1/2 Τ
2 T
3 T
5 T
7 1/2 T

Κύκλος κίτρινος

1/2¨ - 6 Τ
3/4¨ - 14,3 Τ
1¨ - 25,3 Τ
1 1/4¨ -35,3 Τ

Γάντζος με ασφάλεια(κύκλος)
Σύνδεσμος αλυσίδας

7 - 8 mm - 2 T
10 mm - 3,2 T
13 mm - 5,4 T
16 mm - 8,2 T
18 - 20 mm - 12,5 T

Στριφτάρι

1/4 Τ
5/ 16¨
3/8¨
1/2¨
5/8¨
3/4¨
7/8¨

Εντατήρας

5/16¨
3/8¨
1/2¨
5/8¨
3/4¨
7/8¨

Ροδάντζες

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
22 mm
24 mm
28 mm

Ναυτικά Ω

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
45 mm
50 mm

Ναυτικά Ω

1/2¨  
5/8¨
3/4¨
7/8¨
1 1/8¨
1 1/4¨
1 3/8¨
1 1/2¨
1 3/4¨

Αυτόματα
άγκιστρα

4x40 mm  
6x60 mm
8x80 mm
10x100 mm
12x140 mm
14x180 mm

Ροδάντζες
INOX

1/8¨  
3/16¨
1/4¨
5/16¨
3/8¨
1/2¨

Ναυτικά
INOX

12 mm  
16 mm
20 mm

Στριφτάρι
INOX

3/16¨  
1/4¨
5/16¨
3/8¨
1/2¨
5/8¨

Ναυτικό
μακρύλαιμο
INOX

3/16¨  
1/4¨
5/16¨
3/8¨
1/2¨

Άγκιστρο INOX

6x60 mm  
8x80 mm
10x100 mm
12x140 mm