Νεροσωλήνες Μαύρες και Γαλβανιζέ

Μέθοδος Παραγωγής: Ευθεία ραφή με αυτογενή συγκόλληση με υψίσυχνο ρεύμα.

Διαστάσεις - Τύπος: 1/3" - 4" κατά DIN 2440

Σπείρωμα: Κάθε σωλήνας φέρει στα άκρα του σπειρώματα σύμφωνα με το ISO7/1

Χάλυβας: Ποιότητα ST 37-2 κατά DIN 17100

Γαλβάνισμα: Δια εμβαπτίσεως εν θερμώ σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 2444 με ποιότητα ψευδαργύρου SHG 99.995

Ανοχές: Μήκος κάθε σωλήνα 5 μέτρα. Λοιπές ανοχές οι προβλεπόμενες από τους διεθνείς κανονισμούς ISO 65-1981

Δοκιμή: Κάθε σωλήνας έχει υποστεί ηλεκτρονικό έλεγχο στεγανότητας με δινορεύματα και υδραυλική δοκιμή στεγανότητας σε πίεση 50 ατμοσφαιρών.