Ηλεκτρόδια

Ηλεκτρόδια Γενικής Χρήσης

OERLIKON FINCORD-M 

Ηλεκτρόδιο πολύ εύκολης χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC), με εξαιρετική συμπεριφορά στη συγκόλληση.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
DIN 1913 AWS: SFA - 5.1 ISO 2560
E 43 21 R 3 E 6013 E 432 R 22

OERLIKON SUPERCITO 

Αξιόπιστο βασικό ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης, με συνεκτικό χωρίς ρηγματώσεις απόθεμα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
DIN 1913 AWS: SFA - 5.1 ISO 2560
5155Β20 7018 515Β110 20 (Η)

Ηλεκτρόδια Ανοξείδωτα (INOX)

OERLIKON BELINOX 

Εύκολη χρήση ακόμα και με μικρές μηχανές A.C.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
DIN 8556 AWS: SFA - 5.4 ISO 3581
E 19 9 n CR 26 E 308 L - 16 E 199 LR 26

Ηλεκτρόδια Μαντεμιού

OERLIKON CITOFONTE MONEL 

Αποτιθέμενο μέταλλο παρόμοιο του χυτοσίδηρου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
DN 8573 AWS: SFA - 5.15 ISO
E Ni Cu BG 2 E Ni Cu B -