Βακελίτης

Γενικές ιδιότητες

Καλές μηχανικές ιδιότητες, εξαιρετικές ηλεκτρικές ιδιότητες, χαμηλό κόστος

Παραδείγματα εφαρμογών

Πίνακες, εξαρτήματα ηλεκτρονικής

Χαρακτηριστικά

Καφέ χρώμα

Φύλλα πάχους 1,5 έως 20 mm & διαστάσεων 1240x2140 mm ή 1220x2440 mm