Εξαρτήματα Τουμποράματος - Τουμποράματα σε όλες τις διαστάσεις

          

         Γωνίες διπλές                   Γωνίες αρσενικές           Γωνίες θηλυκές

                      

 Σύνδεσμοι διπλοί         Σύνδεσμοι αρσενικοί       Σύνδεσμοι θηλυκοί

          

                Ταφ                              Ταφ αρσενικό                        Ταφ θηλυκό   

                      

     Γωνία με πέλμα                 Γωνία διπλή συστολική                         Σταυρός     

        Ταφ συστολικό