Σφαιρικοί Κρουνοί

Συνιστώνται για χρήση σε ατμό, νερό, λάδι, πετρέλαιο ή αέρια καύσιμα σε εγκαταστάσεις ανταποκρινόμενες στα αναφερόμενα διαγράμματα πιέσεως/θερμοκρασίας. 

Οι σφαιρικοί κρουνοί βάσει των προδιαγραφών ΡΝ25 χρησιμοποιούνται ευρέως σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, υγιεινής, κομπρεσέρ, άρδευσης, δίκτυα διανομής αέριων καυσίμων, λαδιών, βενζίνης, και σε εγκαταστάσεις που απαιτείται η διέλευση καυτού αέρα.

Είμαι επίσης κατάλληλοι για πετρέλαιο και άλλους υδρογονάνθρακες και γενικά για όλα τα υγρά.

Οι σφαιρικοί είναι απόλυτα κατάλληλοι για εγκαταστάσεις όπου χρειάζονται συνεχή ανοιγο-κλεισίματα όπου η σφαίρα μπορεί να κρατηθεί τελείως ανοικτή ή κλειστή.

Αντίθετα δεν είναι κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν ρυθμιστές ροής. Και αυτό σε περίπτωση που η σφαίρα είναι μερικώς ανοικτή, το τεφλόν βομβαρδίζεται μονομερώς, με αποτέλεσμα την παραμόρφωσή του, είτε από την συσσώρευση αλάτων σε περίπτωση που περνά κρύο νερό, είτε από την ανομοιογενή διαστολή του σε περίπτωση που περνά ζεστό νερό.

Τέλος η γραμμή κατασκευής εξασφαλίζει την ελάχιστη αντίσταση στην ροή μειώνοντας στο ελάχιστο την απώλεια φορτίου.